HUR DU SÅR DINA FRÖN                                                                                  Huvudsida

 

Tvättlappsmetoden, eller på engelska baggymetoden, med variationer:                                                                                    Alla frön till växter som är möjliga att odla i vårt klimat kan naturligtvis sås direkt i markens jord. Men växter som har lång utvecklingstid mellan sådd och blomning behöver man ofta förkultivera. Med det menas att manr i en varmare miljö än den vi vid den tidpunkten har, för att hinna njuta av dem under sommaren. Även perenner kan man vilja starta inomhus, för att få bättre kontroll över sådderna.

Hur går det till:                                                                                                                                                                           Det är en ganska enkel metod: Förslut en plastpåse med frön lagda i fuktigt filterpapper eller annat fuktigt material och vänta tills det gror. Nåja, det finns ju lite olika tekniker, sätt och tips, på hur man gör - följande beskrivning är en som jag hittat på internet. Eftersom jag själv från början använt mig av just kaffefilter, så vet jag att den fungerar väl. Numera har jag också upptäckt de små bomullsrondellerna. De är bra när man inte har så många frö och också till de lite större fröna, som behöver tjockare papper för att bilda rötter. De får lagom plats i en liten zip-påse och sedan trär jag ett snöre i det och hänger det varmt eller kallt, beroende på hur fröet vill ha det för att gro. Varför jag hänger upp påsen? Det kan du läsa om i nedanstående text.

Filter och påsar:                                                                                                                                                                      Använd små (7-8 cm breda) zip-lås plastpåsar för groning. Påsarna finns i två varianter, med eller utan en vit skrivmarkering. De med vit linje kan man använda en kulpenna för att skriva på, de andra behöver man en permanent märkpenna till. Köp vanliga vita kaffefilter. Eller bruna om du bara ska så fröer som inte behöver ljus för att gro. De billiga duger lika bra som de dyra. Klipp dem i två delar. Det blir alltså två bitar av ett kaffefilter. Vik varje del tre gånger i lika delar och slutligen viker du upp den nedre änden, så att den täcker den breda delen. Nu passar den formatet på plastpåsen och får precis den rätta fuktighetshållande kapaciteten för att fröna ska kunna gro. Nu vet du hur du ska vika och hur det hela fungerar ihop med plastpåsen, så nu kan du börja så.

Kom igång:                                                                                                                                                                                Börja så här: Spraya pappersfiltret på båda sidorna med kranvatten. Det gäller att få filtret jämnt fuktigt, men inte droppande blött. Skulle det hända, så pressa ur det överflödiga vattnet, innan du fortsätter. Placera fröna inom en fyrkant på det halva ovikta filtret. Nu kan du passa på att hålla reda på dina fröförsök, antingen genom att räkna fröna innan du lägger dom på filterpapperet, eller när det rör sig om mindre frön, så räknar du dem efter att du har strött ut dom. Försök att få dem jämnt placerade på den bit där du vill att de ska ligga, för då blir det lättare att handskas med dem efterhand som de gror. Vik ihop enligt beskrivning ovan, pressa lite så fröna får god kontakt med papperet och för ner det hela i plastpåsen. Lämna en liten öppning, så att fröna får syre, men inte så mycket att papperet torkar ut för fort. Med de frön som behöver ljus för att gro, är proceduren lite annorlunda. I de fallen, viker du filtret på ett sådant sätt, att de täcks av endast ett lager av papper, med resten av papperet under sig. Glöm inte att märka påsen med namnet på din växt!

Vad ett frö behöver                                                                                                                                                                         Nu får fröna den fuktighet som är grunden till den biokemiska process som eventuellt kommer att resultera i att fröet gror. Men förutom fukt, så har många frön andra behov som vi måste tillgodose, annars vägrar dom att gro. Vi börjar med de enklaste.

Temperaturen                                                                                                                                                                          Många sorter gror bra i vanlig rumstemperatur. Faktiskt kan det vara så att en del inte gror alls om de får för hög värme. En del frö, särskilt de som kommer från varmare klimat, behöver lite högre temperatur för att gro. De behöver en temperatur mellan 24-27 grader.. Du kanske har något ställe, som ger fröet dess lite varmare mikroklimat.

Många frön, speciellt perenner, buskar och träd från områden med kalla vintrar, behöver en köldperiod innan de gror. Några behöver en viss tid i rumstemperatur, innan de utsätts för kyla. Ännu andra behöver en upprepade cykler med värme och kyla.

Det som är viktigt att komma ihåg med detta är, att inget frö gror utan fukt. Att utsätta ett torrt frö för dessa olika behandlingar, är det ingen mening med, då kommer det inte att gro. Vad det gäller kyla, menar man oftast en temperatur från strax under noll till strax över. Det är mycket få frön som behöver frysgrader för att gro. Kylskåpet och inte frysen ger den rätta kylan.

Använd en vanlig plastlåda. Lägg påsarna med de fröer som behöver en köldperiod i den och ställ lådan på högkant i kylskåpet. Denna period kan vara så kort som två veckor eller så lång som fyra månader. Kom ihåg att när påsarna står upp istället för att ligga ner, så gror fröna med rötterna neråt och blir lättare att omplantera.

Vänta på att de ska gro                                                                                                                                                                    Nu kommer den tid när man kan luta sig tillbaka och låta Moder Natur stå för arbetet. Men vila dig inte för länge, för då kan hon bli arg och otålig! Kontrollera påsarna en gång var 3-7 dag, och duscha filterpapperet ifall det har börjat torka. De som ligger i högre värme eller solljus är de som torkar ut fortast och de kan man kontrollera varje dag. Utan ljus och kyla, håller sig filterpappret i god kondition i flera månader (om inte fröna har fått med sig mögel/alger). Men får dom ljus eller värme, så kan mögel/alger växa fortare än vad fröna gror och filterpapperet kan brytas ner på några få veckor. Det behöver inte betyda att fröna dör, men därför är det viktigt att titta till sådderna, så man kan föra över dom på ett rent filter och på det viset ge dom en ny start. I väntan på att det gror kan du läsa om för och nackdelar med detta sätt att så.

Fördelar:                                                                                                                                                                                        De olika sorterna med frö behöver inte någon sålåda, jord eller utrymme i fönsterkarmar eller under sålampa förrän de verkligen gror. Gror dom aldrig, så släng dom.

Det är mycket enklare att ge fröna den kalla och varma stratifierings behandling som de behöver för att gro. Förpackade i plastpåsar lagda i en plastlåda, så tar de inte mycket plats i kylskåpet heller.

Om du vill skriva ner statistik om dina fröer, så finns det inget som slår denna metod. Du kan hela tiden följa när de gror, när de får sitt första blad, eller när roten började utvecklas och hur många som grodde. Det kan man lära sig jättemycket av, som man inte kan när de står utomhus under ett snötäcke.

Vissa sorter gror bättre med denna metod än med andra. Ingen vet kanske varför, men det finns erfarenheter av det.

Naturligtvis finns det nackdelar också….

Ofta blir det mer jobb. Efter att fröna grott, måste du vara noga med att plantera dom i sålådor eller krukor. Om du sått direkt i jord, då hade du inte behövt lägga ner arbete på detta.

Du måste vara på hugget - de flesta sorter har en begränsad tid på sig efter att de grott, innan de visar verklig motvilja mot att växa på en tvättlapp. Det är ett måste att kolla, åtminstone var tredje till sjunde dag.

Men även om man gör det, så finns det vissa sorter, som inte mår väl av denna behandling. Olika penstemonsarter drabbas oftare av damp off och gror heller inte så bra som de gör direkt i jord.

Dom riktigt små fröna! Det är inte lätt att plantera dem efter att de grott. Man behöver mycket god syn och en stadig hand för detta och många blir förstörda under denna kniviga process.

De riktigt stora fröna! Det verkar som om dom får dålig kontakt med ytan på papperet, vilket leder till försenad groning eller rotstress efter att de grott. Allting större än en ärta brukar bli problematiskt. Men man kan använda samma metod ändå med gott resultat - använd lite fuktig sphagnummossa eller vermeculite istället för papper.

 Mer än en varm-kall period blir ofta misslyckat. Och att ge vissa frön den omväxlande temperatur som de behöver för att gro är nästan omöjligt i kylskåpet. I de fallen gör Moder Natur det så mycket bättre.